Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Voornaam
Imię kandydata
Achternaam
Nazwisko kandydata
생년월일
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Gehuwd
W związku małżeńskim
미망인
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód