Zwroty | hindi - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
नाम
Imię kandydata
कुलनाम
Nazwisko kandydata
생년월일
जन्म दिन
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
जन्म स्थान
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
राष्ट्र
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
वैवाहिक स्थिति
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
अविवाहित
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
विवाहित
W związku małżeńskim
미망인
विधुर/विधवा
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
पता
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
ई-मेल
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
वेबसाईट
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
विद्यालय
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
विद्यालय
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
महाविद्यालय
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
विश्वविद्यालय
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
बालवाड़ी
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
विद्यालय
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
महाविद्यालय
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
विश्वविद्यालय
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
... में अनुभव
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
... में प्रशिक्षुता
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
... में अवैतनिक काम
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
कंप्यूटर में साक्षर
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM से परिचित
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód