Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Όνομα
Imię kandydata
Επίθετο
Nazwisko kandydata
생년월일
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
미망인
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód