Zwroty | fiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Etunimi
Imię kandydata
Sukunimi
Nazwisko kandydata
생년월일
Syntymäaika
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Syntymäpaikka
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Kansallisuus
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Siviilisääty
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Naimaton
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Naimisissa
W związku małżeńskim
미망인
Leski
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Osoite
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Puhelin
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
Sähköposti
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Verkkosivu
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattlen Yliopisto / Seattle, WA
Liikkenjohdon kandidaatti
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Peruskoulu
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Yläkoulu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Lukio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Korkeakoulu
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Esikoulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Peruskoulu
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Lukio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Korkeakoulu
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Yliopisto
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - nykyhetki / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Johtaja
Vastuualueisiin kuuluvat:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Työkokemukseni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Harjoitteluni...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Vapaaehtoistyö...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
...: hyvät taidot (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
...: sujuva (puhuttu ja kirjoitettu kieli)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Hyvät tietotekniikkataidot
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Erinomaiset kommunikaatio- / neuvottelu- / esiintymistaidot
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Edistyneet taidot Microsoft Office-ohjelmissa sekä HTML-ohjelmoinnin perusteet
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Hyvät Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint- taidot
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
CAD / CAM -ohjelmien tuntemus
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Ajokortti luokka...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód