Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
Fornavn
Imię kandydata
Efternavn
Nazwisko kandydata
생년월일
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Gift
W związku małżeńskim
미망인
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód