Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

이름
First Name
Imię kandydata
Surname
Nazwisko kandydata
생년월일
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
출생지
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
국적
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
결혼 여부
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
미혼
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
기혼
Married
W związku małżeńskim
미망인
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
주소
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
전화
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
이메일 (E mail)
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
웹 사이트
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
초등학교
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
중학교
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
고등학교
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
대학교
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
유아 학교
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
초등학교
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
중등학교
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
식스-폼 컬리지
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
대학교
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
...에서의 업무 경력
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
...에서 인턴쉽
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
..에서의 봉사활동
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... 글쓰기와 회화 모두 유창
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
컴퓨터 사용 능력이 있는
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAM 사용 능력
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
현재 ... 면허증 소지자
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód