Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Vezetéknév
Imię kandydata
名字
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
誕生日
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Házas
W związku małżeńskim
独身
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód