Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Ad
Imię kandydata
名字
Soyad
Nazwisko kandydata
誕生日
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Evli
W związku małżeńskim
独身
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód