Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Förnamn
Imię kandydata
名字
Efternamn
Nazwisko kandydata
誕生日
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Gift
W związku małżeńskim
独身
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-post
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód