Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Primeiro Nome
Imię kandydata
名字
Sobrenome
Nazwisko kandydata
誕生日
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Casado(a)
W związku małżeńskim
独身
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód