Zwroty | hiszpański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Primer nombre
Imię kandydata
名字
Apellido
Nazwisko kandydata
誕生日
Fecha de nacimiento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Lugar de nacimiento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nacionalidad
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Soltero(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Casado(a)
W związku małżeńskim
独身
Viudo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Dirección
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Teléfono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
Email
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Página Web
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Escuela Primaria
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Secundaria
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Universidad
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Escuela Secundaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universidad
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Experiencia laboral en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Pasantía en...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Trabajo voluntario en...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Buena comprensión oral y escrita de...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluidez oral y escrita en...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Conocimientos de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód