Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Prénom
Imię kandydata
名字
Nom de famille
Nazwisko kandydata
誕生日
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Marié(e)
W związku małżeńskim
独身
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód