Zwroty | esperancki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Antaŭnomo
Imię kandydata
名字
Familinomo
Nazwisko kandydata
誕生日
Naskiĝdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Naskiĝejo
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Ŝtataneco
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Edzecostato
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Senedza
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Edziĝinta
W związku małżeńskim
独身
Vidvo/vidvino
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Adreso
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefonnumero
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
Retpoŝto
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Retpaĝaro
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Malalta lernejo
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Gimnazio
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Liceo
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Kolegio
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Malalta lernejo
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Meza lernejo
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Gimnazio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Liceo
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universitato
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Labora sperto ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Staĝo ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Volontula laboro ĉe...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Legoscia en komputilo
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Familiareco kun CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Kondukpermesilo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód