Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
Fornavn
Imię kandydata
名字
Efternavn
Nazwisko kandydata
誕生日
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Gift
W związku małżeńskim
独身
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód