Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

名前
First Name
Imię kandydata
名字
Surname
Nazwisko kandydata
誕生日
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
出生地
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
国籍
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
配偶者の有無
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
独身
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
既婚
Married
W związku małżeńskim
独身
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
現住所
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
電話番号
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
メールアドレス
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
ウェブサイト
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
小学校
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
中学校
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
高等学校
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
大学
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
幼児学校
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
小学校
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
中学校
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
シックス・フォーム・カレッジ
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
大学
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
・・・・で働いた経験があります。
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
・・・・でのインターンシップを行いました。
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
パソコンを使いこなせます。
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD/ CAMの知識
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
・・・・の免許を保有しています。
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód