Zwroty | wietnamski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Tên
Imię kandydata
Apellido
Họ
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Ngày sinh
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Nơi sinh
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Quốc tịch
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Tình trạng hôn nhân
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Độc thân
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Đã lập gia đình
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Góa vợ/chồng
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Địa chỉ
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Điện thoại
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Đại học Seattle / Seattle, WA
Cử nhân Quản trị Kinh doanh
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Tiểu học
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Trung học cơ sở (THCS)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Trung học phổ thông (THPT)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Đại học
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Mẫu giáo
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Tiểu học
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Trung học cơ sở (THCS)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Cao đẳng
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Đại học
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Hiện nay / Tập đoàn Jackson Shoes / Spokane, WA
Quản lý
Mô tả công việc:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Kinh nghiệm làm việc tại...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Thực tập sinh tại...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Tình nguyện viên tại...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
Khả năng nói và viết... khá/tốt
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Khả năng nói và viết... thành thạo
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Kĩ năng máy tính cơ bản
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Kĩ năng giao tiếp/thương lượng/thuyết trình tốt.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Kĩ năng sử dụng bộ Microsoft Office/lập trình HTML ở trình độ cao
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kĩ năng sử dụng Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kinh nghiệm sử dụng CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Bằng lái xe (hạng)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód