Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Prenume
Imię kandydata
Apellido
Nume
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Căsătorit
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód