Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Imię
Imię kandydata
Apellido
Nazwisko
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód