Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Voornaam
Imię kandydata
Apellido
Achternaam
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Gehuwd
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód