Zwroty | esperancki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Antaŭnomo
Imię kandydata
Apellido
Familinomo
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Naskiĝdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Naskiĝejo
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Ŝtataneco
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Edzecostato
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Senedza
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Edziĝinta
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Vidvo/vidvino
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Adreso
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Telefonnumero
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
Retpoŝto
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Retpaĝaro
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Malalta lernejo
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gimnazio
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Liceo
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Kolegio
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Malalta lernejo
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Meza lernejo
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Gimnazio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Liceo
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Universitato
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - aktuala / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Direktoro
Respondecoj:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Labora sperto ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Staĝo ĉe...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Volontula laboro ĉe...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
Bona kompreno de... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Flua en... ambaŭ skribita kaj parolita
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Legoscia en komputilo
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Bonegaj lertecojn en komunikado/intertraktado/prezento
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Altnivela nivelo de kapabloj en Microsoft Office Suite/programado HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Scio de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Familiareco kun CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Kondukpermesilo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód