Zwroty | duński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Primer nombre
Fornavn
Imię kandydata
Apellido
Efternavn
Nazwisko kandydata
Fecha de nacimiento
Fødselsdato
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lugar de nacimiento
Fødselssted
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nacionalidad
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Estado civil
Civilstatus
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Soltero(a)
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Casado(a)
Gift
W związku małżeńskim
Viudo(a)
Enke/enkemand
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Dirección
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Teléfono
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Email
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Página Web
Hjemmeside
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 / Universidad Autónoma de Madrid/ Madrid, Madrid /
Licenciado en Administración Empresarial.
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Escuela Primaria
Folkeskole
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Escuela para niños entre 13 y 16 años
Gymnasium
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Secundaria
Gymnasium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Universidad
Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Preescolar (niños entre 4 y 7 años)
Børnehave
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Escuela Primaria (para niños entre 7 y 10 años)
Folkeskole
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Escuela Secundaria
Gymnasium
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Escuela preparatoria (para estudiantes de 16 a 18 años)
Studenterkursus
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Universidad
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Presente / Parisi Construcciones S.A
Cargo: Gerente General
Responsabilidades:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Ansvarområder inkluderet:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Experiencia laboral en...
Arbejdserfaring hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Pasantía en...
Praktikplads hos...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Trabajo voluntario en...
Frivilligt arbejde hos...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Buena comprensión oral y escrita de...
En god forståelse af både skriftligt og verbalt...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Fluidez oral y escrita en...
Flydende både skriftligt og verbalt
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Conocimientos de informática
Computerkyndig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excelentes habilidades de comunicación / de negociación / para hablar en público
Fremragende kommunikations / forhandlings / præsentations evner.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Conocimientos avanzados de Microsoft Office / programación HTML
Avanceret evner i Microsoft Office Suite / HTML programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Conocimientos de Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Viden om Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarizado(a) con CAD / CAM
Fortrolighed med CAD/ CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Actualmente en posesión de una licencia de conducir [española, mexicana, etc]
Har i øjeblikket et komplet... kørekort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód