Zwroty | włoski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Nome
Imię kandydata
कुलनाम
Cognome
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Data di nascita
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Luogo di nascita
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Nazionalità
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Stato Civile
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Celibe (m) / Nubile (f)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Coniugato/a
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Vedovo/a
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Indirizzo
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Scuola Elementare
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Scuola Media
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Scuola Media Superiore
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Università
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Asilo (solo in UK)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Scuola Secondaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Scuola Superiore (solo in UK)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Università
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Esperienze lavorative presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Stagista presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Lavoro come volontario...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Comprensione orale e scritta buona in...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Conoscenze informatiche buone
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Licenza / Patente di guida tipo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód