Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Ad
Imię kandydata
कुलनाम
Soyad
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Evli
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód