Zwroty | tajski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
ชื่อขึ้นต้น
Imię kandydata
कुलनाम
นามสกุล
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
วันเกิด
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
สถานที่เกิด
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
สัญชาติ
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
สถานะแต่งงาน
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
โสด
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
แต่งงานแล้ว
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
เป็นหม้าย
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
ที่อยู่
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
หมายเลขโทรศัพท์
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
อีเมล
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
เว็บไซต์
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995/ มหาวิทยาลัยซีแอตเติล /ซีแอตเติล วอชิงตัน
ปริญญาตรีในสาขาบริหารธุรกิจ
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
โรงเรียนประถม
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
โรงเรียนมัธยมต้น
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
โรงเรียนมัธยมปลาย
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
มหาวิทยาลัย
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
โรงเรียนสอนทารก
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
โรงเรียนมัธยมศึกษา
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
การศึกษาสายวิชาชีพ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
มหาวิทยาลัย
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - ปัจจุบัน /บริษัท Jackson Shoes / Spokane, กรุงวอชิงตัน ดีซี
ผู้จัดการ
ความรับผิดชอบประกอบไปด้วย:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
มีประสบการณ์ทำงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
การฝึกงานที่...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
งานอาสาสมัครที่...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
มีความสามารถในการเขียนและการพูดเป็นอย่างดี
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
สามารถเขียนและพูดได้อย่างคล่องแคล่ว
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
การสื่อสารอย่างเยี่ยมยอด/การเจราจาต่อรอง/ความสามารถในการนำเสนอ
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
ความสามารถในระดับเชี่ยวชาญในMicrosoft Office Suite และ HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
ความรู้เกี่ยวกับ Microsoft Word/ Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
มีความคุ้นเคยในการใช้ CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
ตอนนี้กำลังถือใบขับขี่อยู่
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód