Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Förnamn
Imię kandydata
कुलनाम
Efternamn
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Gift
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-post
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód