Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Prenume
Imię kandydata
कुलनाम
Nume
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Căsătorit
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód