Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Имя
Imię kandydata
कुलनाम
Фамилия
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Женат/замужем
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód