Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Imię
Imię kandydata
कुलनाम
Nazwisko
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód