Zwroty | niderlandzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Voornaam
Imię kandydata
कुलनाम
Achternaam
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Geboortedatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Geboorteplaats
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Nationaliteit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Burgerlijke staat
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Ongehuwd
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Gehuwd
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Weduwe/Weduwnaar
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefoon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Universiteit Seattle / Seattle, WA Bachelor Bedrijfskunde
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Basisschool
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Junior highschool
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Middelbare school
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Hoger onderwijs
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Kleuterschool
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Basisschool
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Middelbare school
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Universiteit
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - nu / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA Manager Werkzaamheden:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Werkervaring bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Stage bij ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Vrijwilligerswerk bij ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Vloeiende mondelinge en schriftelijke beheersing van het ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Goede computervaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Uitstekende communicatieve vaardigheden / Onderhandelingsvaardigheden / Presentatievaardigheden
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Gevorderde kennis van Microsoft Office / HTML-programmering
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Kennis van Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Kennis van CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Rijbewijs categorie ...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód