Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
이름
Imię kandydata
कुलनाम
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
기혼
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód