Zwroty | francuski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Prénom
Imię kandydata
कुलनाम
Nom de famille
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Date de naissance
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Lieu de naissance
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Nationalité
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Statut marital
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Célibataire
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Marié(e)
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Veuf / veuve
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Téléphone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
Courriel
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Site internet
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
École primaire
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Collège
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Lycée
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Université
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Classe préparatoire
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
École primaire
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Collège
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Lycée
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Université
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Stage chez...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Volontariat chez...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
... lu, écrit, parlé
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
... lu, écrit, parlé couramment
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Initié à l'informatique
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Familiarisé avec DAO /CFAO
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Titulaire du permis B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód