Zwroty | czeski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
Křestní jméno
Imię kandydata
कुलनाम
Příjmení
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Datum narození
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Místo narození
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Národnost
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Rodinný stav
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Svobodný(á)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Ženatý/Provdaná
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Ovdovělý(á)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Základní škola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Základní škola, 2. stupeň
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
Střední škola
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
Vysoká škola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Přípravná škola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Základní škola, 1. stupeň
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Střední škola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Vyšší střední škola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
Univerzita
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - současnost / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manažer
Zodpovědnosti:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Pracovní zkušenost v ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Stáž v...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Dobrovolnická práce v...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Dobrá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Plynulá znalost slovem i písmem
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Počítačově gramotný
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Výborná komunikační /vyjednávací / prezentační dovednosti.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Pokročilá úroveň dovedností v aplikaci Microsoft programování Office Suite / HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Znalost Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Znalost CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Řidičský průkaz B
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód