Zwroty | chiński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
名字
Imię kandydata
कुलनाम
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
婚姻状况
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
单身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
已婚
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
丧偶
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
地址
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
电话
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
电子邮箱
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
网址
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991-1995 / 西雅图大学 / 西雅图,华盛顿
工商管理学士学位
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
小学
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
初中
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
高中
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
幼儿学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
小学
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
中学
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
高等中学
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998-现在 / Jackson鞋业公司 / 斯波坎,华盛顿州
经理
职责范围:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
在...的工作经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
在...的实习经历
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
在...的志愿者服务工作
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
良好的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
流利的书面和口语表达能力
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
通晓计算机技能
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
出色的交流/谈判/表达能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
高级的使用微软办公自动化软件/ HTML编程的技能
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
具有微软办公自动化软件文字处理/电子表格/ 数据库/演示软件的相关知识
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
熟悉CAD/CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
目前持有...驾驶执照
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód