Zwroty | angielski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

नाम
First Name
Imię kandydata
कुलनाम
Surname
Nazwisko kandydata
जन्म दिन
Date of Birth
Data i rok, w którym kandydat się urodził
जन्म स्थान
Place of Birth
Miejsce, w którym kandydat się urodził
राष्ट्र
Nationality
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
वैवाहिक स्थिति
Marital Status
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
अविवाहित
Single
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
विवाहित
Married
W związku małżeńskim
विधुर/विधवा
Widowed
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
पता
Address
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
टेलीफोन नंबर
Phone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
ई-मेल
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
वेबसाईट
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1995 / पँजाब विश्वविद्यालय / पँजाब
एम.बी.ए
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
विद्यालय
Elementary School
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
विद्यालय
Middle School
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
महाविद्यालय
High School
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
विश्वविद्यालय
College
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
बालवाड़ी
Infant School
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
विद्यालय
Junior School
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
विद्यालय
Secondary School
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
महाविद्यालय
Sixth-Form College
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
विश्वविद्यालय
University
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - वर्तमान / जैक्सन शूस / स्पोकेन, वाशिंग्टन यहाँ:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsibilities included:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
... में अनुभव
Work experience at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
... में प्रशिक्षुता
Internship at…
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
... में अवैतनिक काम
Voluntary work at…
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Good understanding of both written and spoken…
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... में लिखित और मौखिक ज्ञान
Fluency in both written and spoken…
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
कंप्यूटर में साक्षर
Computer literate
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
व्यक्तिगत संचार/बातचीत/प्रस्तुती में कुशल
Excellent communication / negotiation / presentation skills.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Microsoft Office सूट/ मूलभूत HTML प्रग्रामिंग में अग्रवर्ती ज्ञान
Advanced level skills in Microsoft Office Suite / HTML programming.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint में साक्षर
Knowledge of Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
CAD / CAM से परिचित
Familiarity with CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
मेरे पास गाड़ी चलाने की अनुमती है.
Currently holding a full…driver's license.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód