Zwroty | włoski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
Nome
Imię kandydata
Επίθετο
Cognome
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Data di nascita
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Luogo di nascita
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nazionalità
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Stato Civile
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Celibe (m) / Nubile (f)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Coniugato/a
W związku małżeńskim
χήρος/α
Vedovo/a
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
Indirizzo
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Telefono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Elementare
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Scuola Media
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
Scuola Media Superiore
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
Università
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Asilo (solo in UK)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Scuola Secondaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Scuola Superiore (solo in UK)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
Università
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
Esperienze lavorative presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
Stagista presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
Lavoro come volontario...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Comprensione orale e scritta buona in...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Conoscenze informatiche buone
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
Licenza / Patente di guida tipo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód