Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
Vezetéknév
Imię kandydata
Επίθετο
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Házas
W związku małżeńskim
χήρος/α
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód