Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
Ad
Imię kandydata
Επίθετο
Soyad
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Evli
W związku małżeńskim
χήρος/α
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód