Zwroty | szwedzki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
Förnamn
Imię kandydata
Επίθετο
Efternamn
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Födelsetid
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Födelseort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Nationalitet
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Civilstånd
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Ogift
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Gift
W związku małżeńskim
χήρος/α
Änkling/Änka
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
adressen
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-post
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Hemsida
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Tradenom
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Grundskola (mellanstadiet)
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
Gymnasiet
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
Högskola/Universitet
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Förskola
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
Grundskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Gymnasiet
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Skola för elever i sixth form
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
Universitet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998- / Jackson Skor AB / Spokane, WA
Chef
Ansvarsområde:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
Arbetslivserfarenhet inom/från ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
Praktikplats hos ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
Volontärarbete i ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
God förståelse i ...; både skriftligen och muntligen
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Skriver och talar ... flytande
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Datakunnig
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Utmärkt kommunikationsförmåga / förhandlingsteknik / presentationsteknik.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Avancerade kunskaper i Microsoft Office Suite / HTML-programmering.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Erfarenhet av Microsoft Word / Excel / Access / PowerPoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Erfarenhet av CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
Jag besitter ett ...-körkort.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód