Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Όνομα
Imię
Imię kandydata
Επίθετο
Nazwisko
Nazwisko kandydata
Ημερομηνία γέννησης
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Τόπος Γέννησης
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Οικογενειακή Κατάσταση
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Ελεύθερος/η
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Παντρεμένος/η
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
χήρος/α
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Διεύθυνση
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Τηλέφωνο
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Ηλεκτρονική διεύθυνση
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Ιστοσελίδα
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Γυμνάσιο
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Λύκειο
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Πανεπιστήμιο
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Νηπιαγωγείο
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Γυμνάσιο
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Λύκειο
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Πανεπιστήμιο
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Εργασιακή εμπειρία για...
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Πρακτική άσκηση για...
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Εθελοντική εργασία για...
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Άδεια οδήγησης τύπου...
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód