Zwroty | włoski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Nome
Imię kandydata
Nom de famille
Cognome
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Data di nascita
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Luogo di nascita
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Nazionalità
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Stato Civile
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Celibe (m) / Nubile (f)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Coniugato/a
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Vedovo/a
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Indirizzo
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefono
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995
Università degli studi di Perugia
Perugia
Laurea di primo livello in Relazioni Internazionali, Facoltà di Scienze Politiche
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Scuola Elementare
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Scuola Media
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Scuola Media Superiore
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Università
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Asilo (solo in UK)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Scuola Elementare (solo in UK)
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Scuola Secondaria
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Scuola Superiore (solo in UK)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Università
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Attualmente
S.A.S. s.n.c.
Torino, IT
Dirigente
Attività principali:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Esperienze lavorative presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Stagista presso...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Lavoro come volontario...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Comprensione orale e scritta buona in...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Capacità di negoziazione scritta e orale in...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Conoscenze informatiche buone
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Ottime capacità comunicative, di negoziazione e di presentazione
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Utente esperto di Microsoft Office Suite / programmazione HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conoscenza del pacchetto Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conoscenza base dei programmi CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Licenza / Patente di guida tipo...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód