Zwroty | węgierski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Vezetéknév
Imię kandydata
Nom de famille
Vezetéknév
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Születési dátum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Születési hely
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Állampolgárság
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Családi állapot
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Egyedülálló
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Házas
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Özvegy
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Cím
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Honlap
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
Bachelor of Business Administration
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Általános iskola
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Középiskola
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Középiskola / Gimnázium
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Főiskola
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Óvoda
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Általános iskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Középiskola
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Gimnázium / Középiskola
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Egyetem
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Present / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Menedzser
Feladatköröm:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Munkatapasztalat a ....
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Szakmai gyakorlat a ...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Önkéntes munka a ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Írásban és szóban is jó ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Folyékony írásban és szóban is ...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Alapvető számítógépes ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Kiváló kommunikációs / tárgyalási / prezentációs készség
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Magas szintű Microsoft Office Suite/HTML programozási ismeretek
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word/Excel/Access/Powerpoint ismeretek
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ismeretek
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
... típusú jogosítvány
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód