Zwroty | turecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Ad
Imię kandydata
Nom de famille
Soyad
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Doğum Tarihi
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Doğum Yeri
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Tabiyeti
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Medeni Hali
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Bekar
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Evli
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Dul
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adres
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-Posta
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Web sitesi
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Seattle University / Seattle, WA
İşletme Bölümü Mezunu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
İlkokul
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Ortaokul
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Lise
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Kolej
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Ana Okulu
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
İlkokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Ortaokul
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Kolej
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Üniversite
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Hala / Jackson Shoes Şti. / Spokane, WA
Müdür
Sorumluluklar:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
... konusunda tecrübeli
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
...'da stajyerlik
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
...'da gönüllü çalışma
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
İyi derecede ... yazma ve konuşma becerisi
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Yazılı ve sözlü ...'de akıcı yetkinlik
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Bilgisayar konusunda yetkin
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Mükemmel iletişim / ikna / sunuş becerisi
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
İleri seviye Microsoft Office Suite / temel seviye HTML programlama
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint bilgisi
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD / CAM ile aşinalık
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
... tipi sürücü belgesi sahibi
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód