Zwroty | rumuński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Prenume
Imię kandydata
Nom de famille
Nume
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Data naşterii
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Locul naşterii
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Naţionalitate
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Stare civilă
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Necăsătorit
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Căsătorit
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Văduv
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adresa
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
2001-2002 Master in Marketing: Academia de Studii Economice.
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Şcoala primară (aproximativ, deoarece la noi perioadele sunt altele)
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Gimnaziu
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Liceu (aproximativ deoarece corespondenţa nu este exactă în ceea ce priveşte vârsta)
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Colegiu (la noi facultate)
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Grădiniţa (echivalent)
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Ciclul primar
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Gimnaziu
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Ciclul superior al liceului (pentru elevii între 16 și 18 ani)
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Universitate
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Prezent / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Responsabilitățile postului:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Experiență de lucru la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Internship/practică la...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Voluntariat la...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Bună înțelegere a limbii...atât în scris cât și conversațional.
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Fluență în limba..., atât scris cât și vorbit.
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Cunoștințe PC.
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Abilități excelente de comunicare/negociere/prezentare.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Cunoștințe avansate de folosire a aplicațiilor Microsoft Office și cunoștințe HTML.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Cunoștințe de Microsoft Word, Excel, Access, Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Bună stăpânire a CAD/CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Actualmente în posesia unui permis de conducere.
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód