Zwroty | rosyjski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Имя
Imię kandydata
Nom de famille
Фамилия
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Дата рождения
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Место рождения
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Гражданство
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Семейное положение
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
холост/незамужем
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Женат/замужем
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Вдовец/вдова
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Адрес
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Телефон
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-Mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Сайт
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Московский Государственный Университет / Москва, МО
Доктор медицинских наук
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Начальная школа
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Средняя школа
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Старшая школа
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
университетский колледж
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Детский сад
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Начальная школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Средняя школа
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Техникум/лицей
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Университет
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - на настоящий момент / Сергей Шуз / Москва, МО
менеджер
обязанности см. далее
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Опыт работы в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Стажировка в...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Волонтерская практика в ...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Хорошо владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Свободно владею (устный, письменный)
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Со знанием компьютера
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Отличные коммуникативные/презентационные навыки
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Продвинутый пользователь Microsoft Office Suite / basic HTML программирование
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Владею программами Microsoft Word / Excel / Database / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Со знанием CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Имею действительное водительское удостоверение/водительские права
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód