Zwroty | portugalski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Primeiro Nome
Imię kandydata
Nom de famille
Sobrenome
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Data de Nascimento
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Local de Nascimento
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Nacionalidade
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Estado civil
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Solteiro(a)
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Casado(a)
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Viúvo(a)
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Endereço
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefone
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universidade Federal da Bahia / Salvador, BA
Bacharel em Admisnitração de Empresas
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Ensino Fundamental
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Escola entre o ensino fundamental e ensino médio nos E.U.A., para alunos com idade entre treze e dezesseis anos
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Ensino Médio
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Faculdade
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Escola Infantil
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Ensino Fundamental
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Ensino Médio
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Tipo de escola frequentada por alunos entre dezesseis e dezoito anos de idade no Reino Unido
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Universidade
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Atual / Posto Brasil Ltda. / Vitória da Conquista, BA
Gerente
Principais atividades:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Experiência profissional em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Estágio em/ no /na...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Trabalho voluntário em/ no /na...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Bom conhecimento da língua ....
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Fluência em ....
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Conhecimento de informática
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Excelente habilidade de comunicação / habilidade de negociação / técnica de apresentação.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Nível avançado em Microsoft Office Suite / programação em HTML básico.
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Conhecimento em Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Conhecimento em CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Carteira de motorista
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód