Zwroty | polski - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Imię
Imię kandydata
Nom de famille
Nazwisko
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Data urodzenia
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Miejsce urodzenia
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Obywatelstwo
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Stan cywilny
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Kawaler/Panna
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Żonaty/Zamężna
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
Wdowiec/Wdowa
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adres/Miejsce zamieszkania
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Numer telefonu
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
E-mail
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Strona www
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 Uniwersytet Warszawski, Warszawa
Magister Zarządzania i Marketingu
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Szkoła Podstawowa
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Gimnazjum
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Liceum/Szkoła zawodowa/Technikum
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Kolegium
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Zerówka
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Szkoła Podstawowa, Klasy 1-3
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Szkoła Podstawowa, Klasy 4-6
Gimazjum (szkoła ponadpodstawowa)
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Szkoła średnia
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Uniwersytet
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - obecnie
Kowalex Sp. z o.o., Chwalików, woj. mazowieckie
Logistyk
Zakres obowiązków:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Doświadczenie zawodowe w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Praktyka w...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Wolontariat w...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Dobra znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Biegła znajomość w mowie i piśmie...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
Biegłość w obsłudze komputera
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Wysoko rozwinięte zdolności komunikacji/negocjacji/prezentacji
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Zaawansowany poziom w obsłudze Microsoft Office Suite / podstawowa znajomość programowania HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Znajomość Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Podstawowa znajomość CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Prawo jazdy kat. (kategoria)...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód