Zwroty | niemiecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Vorname
Imię kandydata
Nom de famille
Nachname
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Geburtsdatum
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Geburtsort
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Staatsangehörigkeit
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Familienstand
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
ledig
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
verheiratet
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
verwitwet
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Adresse
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Telefon
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
Email
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Website
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / Universität Seattle / Seattle, WA
Bachelorstudiengang Betriebswirtschaftslehre
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Grundschule
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Mittelstufenschule
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Oberstufenschule
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Hochschule
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Vorschule
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Grundschule
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
weiterführende Schule
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Oberstufenkolleg
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Universität
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - heute / Jackson Shoes Inc. / Spokane, WA
Manager
Verantwortlichkeiten:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Arbeitserfahrung bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Praktikum bei...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Ehrenamtliche Tätigkeit bei...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Gute ...-Kenntnisse in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
... fließend in Wort und Schrift
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
gute Computer-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Hervorragende(s) kommunikative Fähigkeiten / Verhandlungsgeschick / Präsentationsfähigkeiten
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Fortgeschrittene Kenntnisse in Microsoft Office / HTML-Programmierung
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Microsoft Word-, Excel-, Access-, Powerpoint-Kenntnisse
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Kenntnisse in CAD / CAM
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Führerschein Klasse...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód