Zwroty | koreański - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
이름
Imię kandydata
Nom de famille
Nazwisko kandydata
Date de naissance
생년월일
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
출생지
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
국적
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
결혼 여부
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
미혼
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
기혼
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
미망인
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
주소
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
전화
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
이메일 (E mail)
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
웹 사이트
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1995 / 서울대학교 / 서울캠퍼스
경영학 학사
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
초등학교
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
중학교
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
고등학교
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
대학교
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
유아 학교
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
초등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
중등학교
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
식스-폼 컬리지
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
대학교
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - 현재 / 잭슨 보험사 / 서울 마포동
매니저
담당업무:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
...에서의 업무 경력
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
...에서 인턴쉽
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
..에서의 봉사활동
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
... 글쓰기와 회화 모두 유창
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
컴퓨터 사용 능력이 있는
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
우수한 커뮤니케이션/ 협정/ 프리젠테이션 능력
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
우수한 MS 오피스/ HTML 프로그래밍 사용 능력
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
우수한 MS 워드/ 엑셀/ 데이타 베이스/ 파워 포인트 사용 능력
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAM 사용 능력
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
현재 ... 면허증 소지자
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód