Zwroty | japoński - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
名前
Imię kandydata
Nom de famille
名字
Nazwisko kandydata
Date de naissance
誕生日
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
出生地
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
国籍
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
配偶者の有無
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
独身
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
既婚
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
独身
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
現住所
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
電話番号
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
メールアドレス
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
ウェブサイト
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991-1995年/シアトル大学/ワシントン州シアトル
経営学士
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
小学校
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
中学校
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
高等学校
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
大学
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
幼児学校
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
小学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
中学校
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
シックス・フォーム・カレッジ
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
大学
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998年-現在/Jackson Shoes 有限会社/ワシントン州スポーケン
管理者
の職務含む
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
・・・・で働いた経験があります。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
・・・・でのインターンシップを行いました。
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
・・・・でのボランティア活動を行い増ました。
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
・・・・の読解と会話両方に秀でています。
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
パソコンを使いこなせます。
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
優れたコミュニケーション力/交渉能力/プレゼンテーション能力
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
高度なマイクロソフトオフィスの技術/基本的なHTMLプログラミング技術
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
マイクロソフトワード/エクセル/アクセス/パワーポイントの知識
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
CAD/ CAMの知識
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
・・・・の免許を保有しています。
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód