Zwroty | grecki - Rekrutacja | Życiorys / CV

List Motywacyjny | Życiorys / CV | Referencje

Życiorys / CV - Dane osobiste

Prénom
Όνομα
Imię kandydata
Nom de famille
Επίθετο
Nazwisko kandydata
Date de naissance
Ημερομηνία γέννησης
Data i rok, w którym kandydat się urodził
Lieu de naissance
Τόπος Γέννησης
Miejsce, w którym kandydat się urodził
Nationalité
Εθνικότητα / Ιθαγένεια
Kraj, którego obywatelstwo posiada kandydat
Statut marital
Οικογενειακή Κατάσταση
Aktualny, formalny stan relacji osobistej, w jakiej znajduje się kandydat
Célibataire
Ελεύθερος/η
Nie będący w związku małżeńskim bądź będący w związku nieformalnym
Marié(e)
Παντρεμένος/η
W związku małżeńskim
Veuf / veuve
χήρος/α
Stanu wolnego ze względu na śmierć współmałżonka
Adresse
Διεύθυνση
Dokładne miejsce, w którym kandydat mieszka
Téléphone
Τηλέφωνο
Numer telefonu, pod którym można się kontaktować z kandydatem
Courriel
Ηλεκτρονική διεύθυνση
Służbowy e-mail kandydata
Site internet
Ιστοσελίδα
Służbowa albo osobista strona internetowa kandydata

Życiorys / CV - Wykształcenie

1991-1995 : Licence LEA, Université d'Angers, Angers
1991 - 1996 / Πανεπιστήμιο του Σιάτλ / Σιάτλ, Ουάσινγκτον
Πτυχίο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Standardowy wzór, gdy umieszczamy w cv nasze wykształcenie
École primaire
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła najniższego stopnia zapewniająca podstawową edukację dla dzieci w wieku od 7 do 13 lat
Collège
Γυμνάσιο
Szkoła ponadpodstawowa zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 13 do 16 lat
Lycée
Λύκειο
Szkoła ponadgimnazjalna zapewniająca edukację dla dzieci w wieku od 16 do 19 lat
Université
Πανεπιστήμιο
Nazwa dla szkoły na poziomie uniwersytetu
Classe préparatoire
Νηπιαγωγείο
Klasa na rok przed rozpoczęciem nauki w szkole dla dzieci w wieku od 5 do 6 lat
École primaire
Δημοτικό Σχολείο
Szkoła dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat
Collège
Γυμνάσιο
Szkoła dla dzieci w wieku od 10 do 16 lat
Lycée
Λύκειο
Trzyletnia szkoła przygotowująca do egzaminu dojrzałości
Université
Πανεπιστήμιο
Szkoła, po której ukończeniu otrzymuje się stopień naukowy

Życiorys / CV - Doświadczenie zawodowe

1998-Présent : Responsable Produit chez Louis Vuitton, Paris, France
Responsabilités :
1998 - Παρών / Παπούτσια Ιάσωνα Α.Ε / Σποκέϊν, Ουάσινγκτον
Διευθυντικά
καθήκοντα περιλαμβάνουν:
Standardowy sposób, w jaki zapisujemy nasze doświadczenie zawodowe
Stage chez...
Εργασιακή εμπειρία για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy
Stage chez...
Πρακτική άσκηση για...
Używane, gdy wypisujemy okres pracy, podjęty w celu uzyskania wglądu lub wiedzy w określonej dziedzinie pracy. Nazwa często stosowana, gdy osoba zdobywa przez pewien czas doświadczenie za granicą
Volontariat chez...
Εθελοντική εργασία για...
Używane gdy wypisujemy okres pracy bez wynagrodzenia, zwykle podejmowanej, gdy pomagamy potrzebującym

Życiorys / CV - Inne umiejętności

... lu, écrit, parlé
Καλή γνώση της... τόσο προφορικά όσο και γραπτά
Używane, gdy kandydat dobrze zna język obcy
... lu, écrit, parlé couramment
Άριστη γνώση της... τόσο γραπτά όσο και προφορικά...
Używane, gdy kandydat zna język obcy na poziomie zaawansowanym
Initié à l'informatique
γνώσεις χειρισμού Η/Υ
Używane, gdy kandydat potrafi używać wszystkich podstawowych funkcji na komputerze
Excellentes compétences en communication / négociation / présentation.
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας / διαπραγμάτευσης / παρουσίασης.
Używane, gdy kandydat potrafi się dobrze komunikować/negocjować/prezentować
Excellente maîtrise du pack Office / connaissances en programmation HTML.
Άριστες γνώσεις πακέτου προγραμμάτων Office / Προγραμματισμού HTML
Używane, gdy kandydat wykazuje się dobrą znajomością obsługi Microsoft Office i oprogramowania HTML
Maîtrise de Mircrosoft Word / Excel / Access / Powerpoint
Γνώση Microsoft Word / Excel / Access / Powerpoint.
Używane, gdy kandydat posiada wiedzę, jak używać edytora tekstów, arkusza kalkulacyjnego, bazy danych i prezentacji
Familiarisé avec DAO /CFAO
Γνώση χρήσης CAD / CAM.
Używane, gdy kandydat potrafi projektować strony
Titulaire du permis B
Άδεια οδήγησης τύπου...
Używane, gdy kandydat może legalnie prowadzić samochód